VDO สาธิตนี้ ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มทักษะ และ พัฒนาการเรียนรู้ สำหรับช่างสักคิ้ว ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือ ไม่มีเวลามากพอ ที่จะเข้ารับการอบรมอย่างเต็มหลักสูตร เนื่องด้วยข้อจำกัด ทางด้าน ระยะทาง และ เวลา ตามที่ได้กล่าวมา
     ดังนั้น การชม VDO สาธิตนี้ จะช่วยให้ช่างสักคิ้ว ได้เพิ่มพูนความรู้ และ เทคนิค จากอาจารย์ อารียา โดยตรง ผู้เข้าชมจะได้ทราบถึงเทคนิค และ ขั้นตอนอย่างละเอียด รวมทั้งบทสรุป ที่ง่าย ต่อความเข้าใจ โดยเฉพาะการแนะนำลำดับ ขั้นตอน ต่างๆ อย่างละเอียด ผู้ชมสามารถนำความรู้ดังกล่าวที่ได้รับ นำไปปฏิบัติงานได้จริง และ ช่วยเพื่อเพิ่มทักษะช่างสักคิ้วให้ได้ มาตราฐานช่างสักคิ้วระดับสากล ต่อไป

ข้อแนะนำ การรับชม VDO สาธิตนี้ แบ่งตามเครื่องหมาย การรับชม ดังนี้

   1. เครื่องหมาย สำหรับผู้ชมทั่วไป ทาง อ.อารียา อณุญาติให้ท่านเข้าชมได้ ฟรี  เพื่อให้ท่านได้เข้าใจวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ และชมเทคนิคต่างๆ  ที่ผลิตภัณฑ์ แอลจี้ สามารถทำได้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ แอลจี้ เท่านั้น สำหรับ ไอคอน (Icon) ด้านหน้า ข้อความ ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นๆ ท่านต้อง ลงทะเบียน หรือ ชำระเงินก่อนเข้าชม โดยคลิกที่ ปุ่ม  ชำระเงิน
   2. เครื่องหมาย  สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ แอลจี้รีมูฟเวอร์ ที่สั่งซื้อผ่านระบบ Online ท่านสามารถใช้ Serial No. บนฝากล่อง เข้าลงทะเบียน กับ ระบบของเรา เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่ง Username และ pasword ให้ท่านตามช่องทางที่ท่านระบุไว้ในช่องลงทะเบียน  ลงทะเบียน
   3. เครื่องหมาย  ผู้ที่ต้องการชม VDO นี้ต้องชำระเงินเพื่อเข้าชม เท่านั้น โดย คลิกที่ ช่อง “ชำระเงิน” เพื่อ กรอกแบบฟอร์ม พร้อมชำระเงิน ระบบจะส่ง รหัสผ่านให้ท่านทาง SMS เพื่อเช้าชม VDO ดังกล่าว

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ชมฟรี Pop-up Click Me

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล
VDO เพื่อเพิ่มทักษะ ช่างสักคิ้ว(บริการส่วนนี้ต้องชำระเงิน ก่อนเข้าชม)


ค่าเข้าชมปกติ 2,000 บาท
โปรโมชั่น 25 ธันวาคม 2566 ลด 50%
( จ่ายเพียง 1,000 บาท )

คลิกเพื่อชม VDO (ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว) ชำระเงิน

||VDO สาธิตวิธีการใช้ยาชา ให้ลูกค้าไม่รู้สึกเจ็บ

     ขั้นตอนนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับช่างสักคิ้ว เพราะหากลูกค้ายังรู้สึกเจ็บ กระบวนการสักต่างๆ จะไม่เป็นผลเท่าที่ควร ถึงแม้วิธีการสักจะถูกต้อง แต่ถ้าลูกค้ายังรู้สึกเจ็บอยู่ ในระหว่างสัก จะทำให้การทำงานของช่างยิ่งลำบากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น หากช่างยังมีปัญหานี้อยู่ แนะนำให้ดู VDO การสาธิตนี้ (VDO นี้มีค่าใช้จ่ายในการรับชม ผู้เข้าชมต้องลงทะเบียนเพื่อชำระเงิน)

 • VDO สาธิตนี้ สมาชิกทั่วไป  ท่านต้องชำระเงินเพิ่ม
 • อัตราค่าเข้าชม VDO การสาธิตนี้ ราคา 2,000 บาท
 • ชมฟรี( Free ) เมื่อท่านมีรหัส Serial No. บนฝากล่องผลิตภัณฑ์ แอลจี้รีมูฟเวอร์
 • สิทธิการเข้าชม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกิน 15 วัน หลังจาก ลงทะเบียน และ ชำระเงิน
 • VDO สาธิตนี้ แนะนำการแก้ปัญหา เมื่อใช้ยาชา แต่ไม่ชาเท่าที่ควร
 • บอกเทคนิคการป้องกันไม่ให้ผิวแข็งกระด้าง หรือ กรอบ ขณะสักคิ้ว จึงช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น ดูเป็นมืออาชีพ
ผู้ที่ต้อการชม VDO ชุดนี้ต้อง คลิก ชำระเงิน

ชมฟรี Pop-up Click Me

 สาธิตการสักลบคิ้ว+ทำคิ้วลายเส้น(ทำลายเส้นในครั้งที่2-3)

เทคนิคนี้ช่วยให้ ช่างที่มีผลิตภัณฑ์ แอลจี้รีมูฟเวอร์ สามารถนำไปแก้ไขปัญหาคิ้ว ด้วยเทคนิคการลบคิ้ว พร้อมทำคิ้วใหม่ แบบลายเส้น ไม่ว่าจะเป็นแบบ 3 มิติ หรือ 6 มิติ ซึ่ง VDO นี้ช่วยให้ช่างได้ทราบถึงขั้นตอนอย่างละเอียด และทราบแนวทางการแก้ไข รวมทั้งเทคนิคการสักลบคิ้ว ซึ่งโดยเทคนิคแบบย่อย คือ ช่างต้องลบคิ้วเดิมก่อนด้วย น้ำยาลบคิ้ว แอลจี้รีมูฟเวอร์ จากนั้น ออกแบบโครงคิ้วให้เหมาะสมกับใบหน้า และดำเนินการสร้างโครงคิ้ว และ เติมสีเหลืองเข้าไปภายในโครงคิ้วที่เราต้องการ และ ลบส่วนเกินที่เราไปต้องการด้วยน้ำยาลบคิ้วซำ้อีกครั้ง และ หมักน้ำยาลบคิ้วเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะ 


ชมฟรี 

 การดูแลหลังการสักลบคิ้ว

ขั้นตอนการดูแล หลังการสักลบคิ้ว ที่มีความสำคัญมาก เช่นกัน เพราะเมื่อเราทำการสักไปแล้ว เซลล์ผิวย่อมเกิดแผล และ แผลเหล่านั้น ต้องได้รับการดูแล อย่างถูกวิธี หากไม่ดูแลผิวอย่างถูกวิธี อาจเกิดปัญหาเรื่องการติดเชื้อตามมาได้ นำเทคนิคนี้นำไป แนะนำ ให้กับลูกค้าของท่านให้ ปฏิบัติตาม

 • ก่อนล้างหน้า ให้ ทาเคลือบผิวบริเวณคิ้วที่ผ่านการสักลบด้วย วาสลีน หรือ ออยเม้น
 • หลังล้างหน้า ซับหน้าให้แห้ง นำสำลีก้าน ปาด วาสลีน หรือ ออยเม้น ออก
 • ทา ครีม แอนตี้เซฟติค เพื่อ ฆ่าเชื้อและสมานแผล สามารถ ทาซ้ำได้เรื่อยๆ ระหว่างวัน ทาวันละ 3-4 ครั้ง ต่อวัน เป็นเวลา 7 วัน
 • ห้ามแกะเกาแผลในช่วงที่แผลจับสะเก็ด (ประมาณวันที่ 4-5) ปล่อยให้สะเก็ดหลุดลอกเองตามธรรมชาติ

สั่งซื้อผ่านระบบ Online ได้เลย เพียงคลิกที่ Icon ด้านล่างนี้

ราคา 6,500 Thai Baht.
ราคา 3,000.- Thai Baht
ราคา 490.- Thai Baht

ติดตาม ข่าวสาร แอลจี้รีมูฟเวอร์ ได้ฟรี !!   ที่ YouTube Chanel ” ALJEE REMOVAL”