รวมเทคนิคการลบรอยสักคิ้ว เรียบเรียงโดย อ.อารียา

ด้วยผลิตภัณฑ์ แอลจี้รีมูฟเวอร์

” แอลจี้รีมูฟเวอร์ “ โดย อ.อารียา ได้รวบรวม ข้อมูล เอกสาร และ คู่มือต่างๆ ที่จำเป็นใช้สำหรับช่างสักลบ เพื่อยกระดับช่างสักลบ ให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น พร้อมแนะนำเทคนิค และความรู้ใหม่ๆ จะมีมาเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ช่างสัก ติดตามและทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อยกระดับการเป็นช่างสักลบมืออาชีพ ที่เพียบพร้อมทั้งความสามารถในงานสัก และ เทคนิคการลบรอยสักคิ้ว และเป็นที่พึ่งสำรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องคิ้ว ในอานคต