การให้ข้อมูลกับลูกค้า ก่อนการสักลบ

ขั้นตอนนี้สำคัญ และ มีความจำเป็นมาก ที่เรา “ในฐานะช่าง” ต้องให้ข้อมูลลูกค้า “ตามความเป็นจริง”

ก่อนที่เราจะเริ่มขั้นตอนการสักลบคิ้ว เพราะปัญหาคิ้วลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราต้องอธิบาย-ให้ข้อมูลลูกค้าก่อน เช่น. 

♦️ความคาดหวังจำนวนครั้งในการรักษาที่ลูกค้าคาดหวัง เราจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบตามความเป็นจริง. 

♦️ราคาค่าบริการเท่าไหร่?…ต่อจำนวนกี่ครั้ง?…

♦️อุปกรณ์ เช่น: เข็มสัก, หลุมสี, หลุมน้ำยาสักลบ,(ใช้คนต่อคนเท่านั้น)อุปกรณ์อื่นๆ ทางร้านมี มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยอย่างไร?…

♦️การดูแลหลังการสักลบคิ้วอย่างไร?…

♦️ข้อห้ามข้อควรระวัง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอะไร?…ห้ามนำมาทาหลังจากสักลบ?…

♦️นัดหมายครั้งต่อไป เว้นระยะห่างกี่สัปดาห์?…ถ้าหากลูกค้าไม่สามารถมาตามนัด ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน?…

ฯลฯ

👩🏻‍⚕️ต่อไปนี้จะแบ่งปันประสบการณ์ จากการปฎิบัติงานจริงๆ

คำถามที่มักจะพบบ่อยที่สุดถาม-ตอบ

ถาม:: หลังจากสักคิ้ว “ได้คิ้วไม่สวยมา” ต้องรอให้ครบกี่สัปดาห์ จึงจะสามารถสักลบได้ค่ะ?…

ตอบ:: ต้องรอให้ครบ 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผิวได้มีเวลาฟื้นฟูคืนสภาพก่อนนะค่ะ เราจึงจะสามารถสักลบได้.

ถาม:: ต้องสักลบกี่ครั้ง สีเก่า จึงจะหายไปหมดค่ะ?…

ตอบ:: แต่ละเคสไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ เหตุปัจจัยดังนี้.  

❤️‍🩹ความลึกของสี?…

❤️‍🩹ความเข้ม,ดำของสี?…

❤️‍🩹ความหนาแน่นของสี?…

❤️‍🩹ชนิด หรือ ประเภท ของสี?

❤️‍🩹เคยผ่าน การสักปิดทับ จากสีสกิน หรือ จากสีอื่นๆ หลายชั้นมาก่อนไหม?…

😊(นั้นคือเหตุผล= ที่ผลลัพธ์ที่ได้นั้น จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่บุคคล)

จากประสบการณ์ จำนวนครั้งที่สักลบ โดยประมาณ

  • เคสปกติทั่วไป 2-3 ครั้ง ( แต่ละครั้งห่างกัน 1 เดือน )
  • เคสที่ยาก หรือ สีดำมาก ลึกมาก หรือ ใช้สีสักตัวนำมาสักคิ้ว หรือ ผ่านการสักปิดด้วยสีเนื้อหรือ สีสกิน มาก่อนหน้า 5-6 ครั้งขึ้นไป
ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ในกรณีที่สีมีความหนาแน่นมาก อธิเช่น สีดำ หรือ สีน้ำตาลเข้ม

ในครั้งที่ 1 อาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากนัก ตามภาพ ตัวอย่าง ( เนื่องจากสีมีความหนาแน่นมาก )

ในครั้งที่ 2 จะเห็นความเปลี่ยนแปลง แตกต่างชัดเจนขึ้น แต่บางเคสอาจเห็นความแตกต่างในครั้งที่ 3 ( หากสีมีความหนาแน่น และ ลึกมาก)

  • จำนวนครั้งในการสักลบ จะมาก หรือ น้อย ครั้ง ขึ้นอยู่กับความเข้ม ความลึก, ความหนาแน่น, ชนิดของสี ที่ลูกค้ามีมาก่อนหน้า

ผู้ที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้ ให้หลีกเลี่ยงการสักคิ้ว หรือ ลบคิ้ว

  • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ H.I.V.
  • โรคเบหวาน ( Diabetic )
  • โรคแพ้ภูมิตนเอง ( SLE, Lupus )
  • วัณโรค ( Tuberculosis )
  • หรือ โรคประจำตัวอื่นๆ โปรดแจ้ง พนง. ก่อนสักลบ

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล