VDO หลังคิ้วลอกแล้ว ครบ 1 เดือน

VDO แสดงผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้ดำเนินการสักลบ ไปแล้ว ว่าผลงานหลังคิ้วลอกแล้ว และ ครบ 1 เดือน เพื่อนัดเช็คคิ้ว