ตอบคำถาม : ลบกี่ครั้งจึงจะหมด…?

อาจารย์อารียา ตอบคำถาม ที่มีลูกค้าสอบถามเข้ามามากที่สุด กับ หัวข้อคำถาม คือ ต้องลบกี่ครั้งกว่ารอยสักเดิมจะหายหมดไป