VDO สาธิต การลบคิ้ว ตอนที่ 2

วีดีโอ สาธิต และ สอนการลบคิ้ว ด้วยเทคนิค เฉพาะตัวของ อาราย์ อารียา ที่สามารถ ลบ พร้อมทำคิ้วใหม่ทับลงได้ทันที

  • ตอนที่ 2 ลบคิ้วเดิม พร้อมทำคิ้วใหม่ สอนเทคนิคหลังลบคิ้วไปแล้ว และ ทำคิ้วใหม่ทับ
  • สอนการลบรอยสักส่วนที่เกิน