เทคนิคการใช้เข็ม ลบคิ้ว

วีดีโอ สาธิต แนะนำเทคนิคการเลือกใช้หัวเข็มในการลบรอยสักคิ้วอย่างปลอดภัย

  • เทคนิคการลบรอยสักคิ้ว เลือกเข็มชนิด 7 หัวกลม เท่านั้น