แนะนำ สำหรับผู้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์

สำหรับช่างผู้ที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นครั้งแรก จำเป็นต้องดูคลิปนี้เป็นอันดับแรก เพราะอาจารย์สอนไว้อย่างละเอียด