เทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

          เทคนิคเบื่องต้นสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แอลจี้ ด้วยตัวท่านเอง ผู้ใช้บริการสามารถ สแกนคิวอาร์โค้ด (QRcode Scan) เพื่อความมั่นใจ และ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ก่อนอื่นท่านควรตรวจสอบดังนี้

 • ดูที่กล่องผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ แอลจี้รีมูฟเวอร์ หรือไม่ หน้าตาของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามที่มีการอธิบายไว้ในเว็บผู้ให้บริการ
 • ให้ดู วัน-เดือน-ปี หมดอายุ ( EXP: ) ของผลิตภัณฑ์ ว่ายังคงอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถนำมาใช้ได้ หรือไม่
 • ดูขวดผลิตภัณฑ์ว่า มี วัน-เดือน-ปี ที่หมดอายุ ตรงตามที่กล่องระบุไว้หรือไม่ (ตัวอักษรที่แสดง วัน-เดือน-ปี จะเป็นอักษรที่ยิงมาจากเครื่องเลเซอร์ เป็นรอยลึกลงในผิวขวดผลิตภัณฑ์ จะไม่ใช่หมึกพิมพ์ หรือ ปั้มลงไปที่ผิว และ ไม่มีการพิมพ์เป็นจุดๆ เหมือนเครื่องพิมพ์ วดป ทั่วไป)
 • มีเลข ซีเรียวนัมเบอร์ ( Serial No. ) ที่ฝากล่อง ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ ง่ายๆ ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ด้านล่าง ) ในขั้นตอนต่อไป

การตรวจสอบ เลข Serial No. บนฝากล่องผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวท่านเอง

          ลูกค้าสามารถตรวจสอบ หมายเลข Serial No. ได้ด้วยตัวท่านเองเพียงใช้ สมาร์ทโฟนของท่าน ( สามารถใช้ได้ทั้ง Iphone และ Android ที่มี App Line ในเครื่องของท่าน ) ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการดังนี้

 • เปิด Application LINE จากนั้นเลือก Icon ด้านล่างรูปบ้าน (หน้าหลัก)
 • ดูที่ช่องค้นหา แตะที่มุมขวาเครื่องหมาย [–] เพื่อเปิดใช้งานการ Scan QRcode
 • กล้องจะเปิดขั้นมาโดยอัตโนมัติ
 • ให้ท่านทำการ Scan เครื่องหมาย QRcode บนฝากล่องผลิตภัณฑ์แอลจี้
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จำป็นในการตรวจสอบจะแสดงออกมาทั้งหมด เพื่อให้ท่านได้ทำการตรวจสอบ

รูปตัวอย่างการ Scan QRcode บนฝากล่องผลิตภัณฑ์ แอลจี้

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการ Scan QRcode ที่ถูกต้อง

        เมื่อท่านได้ทำการ Scan QRcode เป็นที่เรียบร้อย ท่านจะพบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ปรากฏออกมาอย่างถูกต้อง และ ท่านสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ เปรียบเทียบกับข้อมูลในกล่องผลิตภัณฑ์ของท่านว่า ตรงกันหรือไม่ สิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือ

 • สักเกตที่อยู่ด้านบนของลิงค์ว่า ต้องเป็นลิงค์ข้อมูลที่มาจาก https://aljeeremoval.com เท่านั้น หากลิงค์แสดงไปเป็นเว็บอื่น ชื่ออื่น แสดงว่าเป็นของปลอม หรือ ของเรียนแบบ ท่านควรระวัง และไม่ควรนำมาใช้ หรือ เข้าไปใช้บริการอย่างเด็จขาด

รูปภาพตัวอย่าง ผลลัพท์ที่ได้จากการ Scan QRcode ที่ถูกต้อง

ข้อมูลที่แสดงผล หลังจากแสกน QRcode  ที่ผู้เข้ารับบริการควรตรวจสอบ

 • Oder date : คือวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 • Serial Number : เลขรหัสของผลิตภัณฑ์ ท่านต้อง นำกล่องที่ท่าน สแกน QRcode มาเปรียบเที่ยบว่าตรงกันหรือไม่
 • Bottle Code : คือ รหัสที่ระบุอยู่ข้างขวดผลิตภัณฑ์ ทั้ง ALJEE Resum และ ALJEE S Protection จะเป็นรหัสเดียวกัน
 • Your item : คือชุดที่ช่างสักได้ทำการสั่งซื้อไป ว่าช่างสักดังกล่าวนำชุดเซ็ทใด นำมาบริการแก่ท่าน เช่น ชุดA หรือ ชุด AB
 • Expired date : คือ วัน-เดือน-ปี หมดอายุของผลิตภัณฑ์ เช่น 02-12-2026 หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากไม่ได้เปิดใช้ จะมีอายุได้นานถึง วันที่ 02 เดือน ธันวาคม ค.ศ. 2026 เป็นต้น
 • Name- Surname : ชื่อ นามสกุล ผู้ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 • District : ในประเทศไทย หมายถึงอำเภอที่ผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แจ้งไว้
 • State / Province : ในประเทศไทย หมายถึง จังหวัดที่ผู้สั่งซื้อ ได้แจ้งไว้
 • Country : แสดงชื่อประเทศที่เราได้ดำเนินการจัดส่ง 
{"status":200,"message":"ok"}