VDO สาธิต การลบคิ้วพร้อมทำคิ้วลายเส้น

วีดีโอสาธิติการลบ คิ้ว ด้วยผลิตภัณฑ์ แอลจี้รีมูฟเวอร์ (Aljee Removal) ผลิตภัณฑ์ สำหรับลบรอยสักคิ้ว ที่สามารถลบคิ้วพร้อมทำคิ้วใหม่ได้ทันที